Blokker: One-Stop-Shop

DCT dient als ‘one-stop-shop’ voor het creëren van meertalige handleidingen en verpakkingen voor het merk Tomado. Wij sturen een sample van het product toe en krijgen een passende verpakking en professionele, meertalige handleiding volgens CE-normering terug. Wij vertrouwen erop dat DCT dit met zo min mogelijk belasting van onze organisatie regelt en daarover zijn we tot op heden erg tevreden.

Opdrachtgever

Begonnen in 1896 als ‘De goedkope IJzer- en Houtwinkel’, is Blokker in Nederland uitgegroeid tot een van de meest belangrijke winkelketens voor huishoudelijke artikelen, luxe producten, speelgoed en tuinmeubilair. Inmiddels zijn er 2.907 winkels en 14 formules actief in elf landen. De artikelen van Blokker zijn overal om je heen en altijd in de buurt.

Situatie

Blokker brengt onder de naam Tomado jaarlijks een breed scala aan nieuwe consumentengoederen op de markt. Elk apparaat moet verpakt worden in een passende verpakking, waar een handleiding aan toegevoegd dient te worden die voldoet aan de Europese richtlijnen. Naast deze eisen is het voor Blokker belangrijk dat de producten herkenbaar in de schappen liggen en de juiste uitstraling hebben. Daarom dienen verpakking en handleiding volgens de Tomado-huisstijl gemaakt en naar het Duits, Engels en Frans vertaald te worden.

Opdracht

Aan DCT is gevraagd om op basis van de toegestuurde fysieke producten meertalige handleidingen te verzorgen en passende verpakkingen samen te stellen. Qua uiterlijk volledig volgens de huisstijl, gebruikersvriendelijk, en bovendien dienen de handleidingen te voldoen aan de wettelijke eisen (CE-normering). Dit proces dient zo efficiënt mogelijk ingericht te worden zodat de kosten beperkt blijven.

DCT-aanpak

Met een werkend proefstuk van het product in handen gaat DCT aan de slag. Een van onze uitgangspunten is dat hergebruik van bestaande informatie optimaal toegepast moet worden. Daarom vindt voor de creatie van de teksten zo veel mogelijk hergebruik van al bestaande goedgekeurde en consistente teksten plaats. De auteurs van DCT voegen algemene en productspecifieke waarschuwingen samen en schrijven met de doelgroep in het achterhoofd de instructies voor het product. Voor de verpakking worden professionele foto’s gemaakt van het product en de accessoires. Tekst en afbeeldingen worden samengevoegd tot een helder, concreet en stapsgewijs geheel, waarna de verpakking en de handleiding opgemaakt kunnen worden. Zodra Blokker het eindproduct heeft goedgekeurd, verzorgt DCT de vertaling van de opgemaakte teksten. De verpakking krijgt tot slot een barcode en de handleiding en verpakking worden drukklaar aan Blokker geleverd.

Resultaat

Professionele meertalige handleidingen en verpakkingen zijn slechts de fysieke producten van het proces. Duidelijke afspraken over de inhoud die voor bepaalde productgroepen van toepassing is, zorgen voor een consistente opbouw en voor hergebruik over verschillende manuals. Veel hergebruik in de brontekst levert consistentie en tijd- en kostenbesparingen op in de vertalingen. Professionele foto’s en goed opgebouwde handleidingen en verpakkingen volgens de Tomado-huisstijl resulteren in een professioneel en herkenbaar uiterlijk van de verpakkingen. Die springen direct in het oog zodra je de Blokker-winkel binnen loopt. En dit in een proces wat zo min mogelijk druk op de Blokker organisatie legt.

2018-12-10T15:54:20+00:00december 10th, 2018|