On-Trac2019-03-01T14:35:10+00:00

Bij het professioneel toegankelijk en beheersbaar maken van informatie over producten, diensten en bedrijfsprocessen hanteert DCT de ON-TRAC-methodiek. Deze methodiek is binnen DCT ontwikkeld en wordt afgestemd op een vooraf afgebakend informatievraagstuk van de klant.

ON-TRAC-methode

Bij het inventariseren van de informatiehuishouding van een bedrijf kan de focus liggen op informatiestromen rondom producten, diensten en processen, maar ook op specifieke aandachtsgebieden zoals pre- en aftersales. De DCT-methodiek omvat het ‘vertalen’ van behoeften en wensen van stakeholders en key-users naar een Plan van Aanpak – compleet met concrete roadmaps en begroting – om zo tot de gewenste situatie te komen.

De DCT-methodiek is een uiterst succesvolle manier om vraagstukken op het gebied van informatiemanagement op te lossen. Om uw informatiemanagement naar een hoger plan te brengen, kijken we naar de volgende elementen:

  • Diensten
  • Processen
  • Organisatie
  • Informatie
  • Applicaties
  • Systemen

Diensten

Of u nu fabrikant bent van een fysiek product of u levert zakelijke diensten, de informatie binnen uw organisatie is noodzakelijk om de kwaliteit van uw ‘eindproduct’ te garanderen.

Informatie kan dienen als service – bijv. een handleiding bij tastbare producten – maar de informatie op zich kan ook het eindproduct zelf zijn, zoals vaak het geval is bij banken en verzekeraars.

Processen

De processen in het bedrijf zorgen voor de totstandkoming van het ‘eindproduct’ en hebben daarom grote impact op de kwaliteit.

In vrijwel elk bedrijf zijn processen ingericht. De informatie omtrent deze bedrijfsprocessen vormt waardevolle input bij de totstandkoming en kwaliteitsborging van het eindproduct.

Bij de analyse en interpretatie van de bedrijfsprocessen beoordeelt DCT in hoeverre de informatie het eindproduct ondersteunt.

Organisatie

Hoe efficiënt de processen worden uitgevoerd, is afhankelijk van de organisatie ervan.

Idealiter sluit de organisatiestructuur naadloos aan bij de bedrijfsprocessen. De eisen die de processen aan de organisatie stellen, moeten dus overeenkomen met het kennisniveau en de competenties van de mensen die de organisatie vormen.

DCT brengt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende suborganisaties (afdelingen, teams, medewerkers) in kaart. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar afspraken over toegang tot informatie, applicaties en systemen en hun invloed op het eindproduct.

Informatie

Informatie is de sleutel tot een goede organisatie.

Om goed te kunnen functioneren, heeft een organisatie op het juiste moment de juiste informatie nodig. De mate waarin de informatie is geïntegreerd, is doorslaggevend voor de slagvaardigheid van de onderneming.

DCT beoordeelt aan de hand van een aantal criteria bedrijfsinformatie op relevantie. De bedoeling hierbij is het optimaal hergebruiken en ontsluiten van informatie door gebruik van standaarden voor bestandsformaten en metadatering. Dit met de juiste fijnmazigheid zonder in te boeten aan flexibiliteit en volledigheid.

Applicaties

De ideale applicatie voorziet de gebruiker – en daarmee de organisatie – van relevante informatie.

De continuïteit en informatiestromen in een bedrijf kunnen ernstig ondermijnd worden door het grote aanbod van (web-)applicaties en software. Vaak ligt de specifieke kennis om de informatie te ontsluiten bij een selecte groep gebruikers.

DCT analyseert welke applicaties worden gebruikt in het proces van creatie tot publicatie. De applicaties worden getoetst aan de bedrijfsdoelstellingen en gekozen standaarden. Ook versiebeheer en metadata zijn bepalend voor de actualiteit en vindbaarheid.

Systemen

De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Zonder koppeling geen systeem.

Door het koppelen van systemen en databases kan bedrijfsformatie voor een vooraf gedefinieerde (grote) groep medewerkers toegankelijk worden.

Het ‘slim’ inrichten van ICT-systemen betaalt zich al snel terug. Door koppeling kan de informatie eenvoudig en snel worden ontsloten, hergebruikt en aangeboden aan diegenen die de informatie nodig hebben bij de uitvoering van hun taken.