Global information management2019-02-13T12:27:01+00:00

Informatie is voor bedrijven het meest waardevolle bezit. Of het nu een lasrobot is waarvoor geprogrammeerd moet worden waar en wanneer in de productielijn hij een puntlas moet maken of een servicemonteur die moet weten wat de levensduur is van een onderdeel: voor een goede bedrijfsvoering zijn accurate gegevens essentieel.

Global Information Management

Het uitvoeren van taken – voor mens en machine – valt of staat dus bij de juiste informatie op het juiste moment. Als de kennis ontbreekt, dan moet deze snel en eenvoudig beschikbaar zijn. Het proces waarbij informatie zo wordt beheerd dat deze kan worden omgezet in kennis noemen we GIM ofwel Global Information Management.

GIM (Global Information Management) omvat het beheer van bedrijfsinformatie door de creatie, opslag, verspreiding, beveiliging, publicatie en het behoud ervan te vereenvoudigen aan de hand van strategieën, methodieken en hulpmiddelen.

GIM is voornamelijk gericht op de levensloop van informatie – van de eerste creatie tot het archiveren en eventueel vernietigen ervan – op dusdanige wijze dat informatie op elk gewenst tijdstip en op elke locatie beschikbaar wordt in een voor de ontvanger meest geschikte vorm en optimaal formaat.

Bij GIM draait het vooral om het begrip ‘context’, want informatie leidt enkel tot nuttige kennis als rekening wordt gehouden met de context van de interpretatie. Bij de mens wordt de context bepaald door karakteristieken zoals sociale en culturele omgeving, intellectueel vermogen maar ook de fysieke omgeving waarin iemand zich bevindt heeft grote invloed op hoe informatie geïnterpreteerd wordt. De informatie moet dus zodanig worden beheerd dat men toegang kan krijgen tot de informatie op de meest geschikte manier. “GIM zorgt voor waardecreatie en continuïteit. Hoe beter de bedrijfsinformatie is georganiseerd, hoe slagvaardiger de onderneming.”