Kenbri: Een eyeopener

“DCT heeft ons geholpen om onze documentatie goed af te stemmen op de behoefte van onze klant. Ze heeft ons overtuigd dat we de documentatie beter kunnen aanbieden in de eigen taal van de gebruiker dan in het Engels. Taalproblemen mogen nooit leiden tot ongelukken of gevaarlijke situaties, zeker niet als het onze crash trucks betreft. Het gebruik van zoiets als een Quick Start Guide is nieuw voor ons en wellicht een eyeopener voor onze toekomstige projecten.”
 

Opdrachtgever

Kenbri Fire Fighting is leverancier van brandweermaterialen, brandweervoertuigen en aanverwante diensten zoals keuringen. Kenbri verzorgt daarmee “alles behalve het blussen zelf”. Kernwaarde is kwaliteit en dat is niet alleen terug te vinden in de dagelijkse werkzaamheden van de werknemers, maar ook in de producten en diensten die worden geleverd.

Situatie

De kwaliteit van de producten van Kenbri wordt mede bepaald door de manier waarop ze worden gebruikt. Om een optimaal gebruik te waarborgen levert Kenbri naast de benodigde bedienings- en onderhoudsdocumentatie bij hun voertuigen ook een uitgebreide praktijktraining aan de eindgebruikers. Voor de levering van crash trucks voor vliegvelden in Indonesië beschikt Kenbri over documentatie in de vorm van Nederlandstalige handleidingen en trainingsmateriaal in de vorm van Engelstalige PowerPointpresentaties. De Indonesische gebruikers spreken echter Bahasa en kijken door hun opleidingsniveau en culturele achtergrond op een andere manier naar de documentatie en training. Hierdoor wordt essentiële informatie mogelijk niet overgedragen.

Opdracht

Kenbri heeft DCT gevraagd de documentatie en training te laten aansluiten bij de behoefte van de gebruikers. De bedienings- en onderhoudsinformatie zijn essentieel voor het op de juiste manier gebruiken van de crash truck. Gebruikers en onderhoudspersoneel moeten altijd veilig, effectief en efficiënt met de crash truck kunnen werken. De benodigde informatie moest daarom voor hen toegankelijk worden gemaakt.

DCT-aanpak

DCT heeft een professionaliseringsslag voorgesteld waarin, zowel documentatie als training inhoudelijk verbeterd en in de taal van de gebruiker, het Bahasa, vertaald zouden worden. Na een grondige analyse van de Nederlandstalige bron heeft DCT een nieuwe tekststructuur gemaakt voor de bedienings- en onderhoudsdocumentatie, en tekstuele wijzigingen doorgevoerd die beter aansluiten bij de gebruikers. Het maken van een duidelijke scheiding tussen de (technische) beschrijving en de bedienings- en onderhoudsinstructies vormde hierbij een belangrijk verbeterpunt.

Resultaat

Het resultaat is toegankelijke informatie in de vorm van een handleiding, een nieuwe Quick Start Guide en een presentatie, allemaal in de taal van de gebruiker.
De nieuwe opzet van de gebruikersdocumentatie is erop gericht om de gebruiker beter te ondersteunen bij het (leren) werken met de Kenbri-voertuigen. En met de Quick Start Guide heeft Kenbri een nieuw hulpmiddel in handen om gebruikers snel bekend te laten raken met de belangrijkste handelingen in een brandweervoertuig. De Indonesische gebruikers van de Kenbri crash trucks zijn nu optimaal uitgerust om de kwaliteit van de Kenbri producten volkomen te ervaren.

2018-12-10T15:57:56+00:00december 10th, 2018|