Publicatie2019-02-13T12:27:05+00:00

Volgens de Van Dale is publiceren: ‘door druk openbaar maken’. DCT is het daar niet mee eens! Wij zien publiceren als het beschikbaar stellen van informatie met een doel. Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen onze definitie en die van Van Dale.

Publicatie

Eerste verschil is de beoogde doelgroep. Persoonlijke elementen als het kennisniveau van de doelgroep of zelfs het individu dat je aanspreekt en bijvoorbeeld welke taal men spreekt, zijn essentieel voor het overbrengen van de boodschap.

Wat wil je met de informatie bereiken? Sec openbaar maken zoals Van Dale stelt kan het doel van een publicatie zijn. Maar wat te denken van informatie die aanzet tot actie, of informatie die waarschuwt of juist niet openbaar gemaakt mag worden?
Druk is slechts één van de vormen waarin gepubliceerd kan worden. Bij publiceren denken we tevens aan websites, apps, e-books, cd’s/dvd’s, mp3s etc. Ook het moment van publiceren is van groot belang. Denk aan filemeldingen.

In het publicatieproces zijn juist deze elementen van belang. Het bepalen van de doelgroep en het doel van de boodschap is uw core business. DCT heeft alle kennis in huis om het publicatieproces efficiënt in te richten: van grafische vormgeving van drukwerk tot ICT-kennis om te publiceren naar webpagina’s en e-books of apps.

Tijdens het creëren van content voor uw publicaties kan DCT helpen bij het selecteren van de juiste tools. We analyseren welke omgeving het beste past, richten het systeem gebruiksvriendelijk in en leveren begeleiding om ervoor te zorgen dat er optimaal met het systeem wordt gewerkt. Dit zorgt naast hergebruik voor een uniforme huisstijl en optimale consistentie.

Efficiënt publiceren betekent optimaal hergebruik van bedrijfsinformatie in een eenduidige vormgeving. Goed content management is daarbij essentieel. DCT richt bij klanten omgevingen in waarmee content vanuit één bron direct naar meerdere vormen gepubliceerd kan worden: single source publishing.